Quality Management

Minőségpolitika

Szervezetünk, a budapesti székhelyű Corporate Communications Bt. elsősorban a Budapesten és a környező településeken lakók, dolgozók számára nyújt lehetőséget arra, hogy magas szakmai színvonalú képzéseken vegyenek részt, valamint a számukra releváns készségeket elsajátítsák. Képzési tematikánkat és módszereinket a központi követelmények, a képzéseinken résztvevők és céges megrendelőink igényei, munkatársaink és oktatóink véleménye és tapasztalatai alapján határozzuk meg, továbbá az érdekeltek igényeinek rendszeres figyelembe vételével fejlesztjük. Minden feltételt biztosítunk ahhoz, hogy a résztvevők személyre szabott képzéseinken eleget tudjanak tenni az előírt elméleti követelményeknek, és a sikeres vizsgát követően (amennyiben ez cél a képzési program szerint) megszerzett ismereteik és képesítésük elősegítse munkavállalásukat, illetve munkahelyeiken, vállalkozásaikban hatékonyan kamatoztassák tudásukat.

A képzésben résztvevők, a munkáltatók, a munkatársak és az oktatók felnőttképzéssel kapcsolatos igényeinek kielégítése

Partnerkapcsolatainknak, ezen belül különösen a munkaadói szektorral, vállalkozásokkal való együttműködésünknek széleskörű volta, tervezettsége, folyamatos fejlesztése és ápolása számunkra a felnőttképzési igények jobb megismerését, a latens vevői igények feltárását, partnereink számára pedig munkánk eredményességének nyomon követését biztosítják.  Annak érdekében, hogy az igények és a korlátozó feltételek egyensúlyával optimális megoldások születhessenek, nagy gondot fordítunk munkatársaink kiválasztására, ezt követően pedig szakmai és pedagógiai-andragógiai tudásuk fejlesztésére, valamint az alkotó szellemi munka szervezeti és tárgyi feltételeinek megteremtésére.

Intézményünk elkötelezettsége a szakmai követelmények teljesítésére, a minőség-irányítási rendszer és a szakmai munka eredményességének fejlesztése iránt

A Corporate Communications vezetése és valamennyi munkatársa elkötelezett a jogszabályokban meghatározott és a szakmailag elvárható minőségi követelmények kielégítése, valamint a képzési tevékenység folyamatos fejlesztése iránt. Ennek megvalósulása érdekében minőségirányítási rendszert működtetünk, melynek keretében minőségpolitikánkat és képzési tevékenységünket – partnereink véleményét mindenkor figyelembe véve – évente felülvizsgáljuk, értékeljük és fejlesztjük, új minőségcélokat tűzünk ki és fejlesztési tervet készítünk. Ez, valamint a vállalkozás többéves tapasztalata garancia partnereink számára. Minőségpolitikánk nyilvánosságra hozatala azáltal biztosított, hogy az ügyfélszolgálaton, illetve oktatótermekben vagy az oktatótermek előterében a falra kifüggesztettük.

Folyamatosan nyomon követjük a felnőttképzéssel kapcsolatos jogi szabályozás változásait és az új szakmai követelményeket, melyekhez igyekszünk rugalmasan, gyorsan alkalmazkodni. Mindehhez eszközül szolgál az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány előírásaihoz illeszkedő, általunk kidolgozott minőségirányítási rendszer. Oktatóink a szakma elismert, magasan kvalifikált tagjai, akiknek együttműködésére épül a minőségirányítási rendszer folyamatos fejlesztése.